Rabu, September 23, 2009

REAPING THE BENEFITS: PERMASALAHAN BERKAITAN SISTEM EJAAN DIALEK KEDAYAN / KADAYAN

REAPING THE :BENEFITS PERMASALAHAN BERKAITAN SISTEM EJAAN DIALEK KEDAYAN / KADAYAN

Sistem Ejaan Dialek Kadayan

Syabas kepada saudara Amde Sidek yang telah membangkitkan isu sistem ejaan dialek Kadayan, dan tahniah kepada saudara Abdul Samat Kasah kerana dapat mengutarakan isu ini dalam blog `Reaping the benefits’ untuk difikirkan bersama oleh aktivis dialek Kadayan. Seperti yang dijelaskan oleh saudara Abdul Samat Kasah dalam artikel beliau `Permasalahan Berkaitan Sistem Ejaan Dialek Kedayan/Kadayan’, bahawa dalam dialek Kadayan konsonan `r’ seolah-olah tidak wujud dalam pertuturan orang Kadayan kecuali perkataan baru seperti `Tan Sri’ (Malaysia) dan `Seri Laila Jasa’ (Brunei). Demikian juga dalam pertuturan Kadayan tidak ada `e’ pepet. Bererti konsonan `r’ dan vokal (vowel) `e’ dalam bentuk bunyi `e’ pepet tidak wujud dalam pertuturan orang Kadayan. Kecuali, kalau kita sepakat vowel `e’ digunakan di `sukukata akhir’ seperti perkataan `Hari’ dan jika dikadayankan menjadi bunyi `Aie’ atau `Haie’. Ejaan `Aie’ ini adalah mengikut sebutan dialek kadayan. Jika ditiadakan vowel `e’ dalam perkataan `Aie’ akan menjadi bunyi `Ai’ atau `Hai’ saja. Vokal `e’ memberi penekanan bunyi `e’ yang terdapat dalam dialek Kadayan. Lain halnya dengan perkataan bahasa Melayu `Rai’ (meraikan bermakna menjamu) dan `Rai’ tetap tidak dieja atau ditulis `raie atau raii’. `Rai’ juga mungkin tidak dijumpai dalam istilah bahasa Kadayan. `Rai’ atau `meraikan’ mungkin bagi Kadayan ialah `Meramaikan’ (Ramai). `Meraikan’ bererti `Maamaikan’.

Bagi mengelakkan keliruan fonetik dan ejaan, saya kira vokal `e’ patut diambil kira dalam membentuk bunyi dan ejaan dialek Kadayan. Perhatikan contoh di bawah ini:

Diri - Die
Kambing Biri-biri - Kambing Bie-bie

Kalau ditiadakan vokal `e’ daripada perkataan `Die’ (Diri), maka `Die’ menjadi `Di’. Perkataan bahasa Melayu `Di’ memberi makna `arah’ atau `letak’. Kalau kita terus gunakan `Di’ ini sebagai sebutan atau tulisan persuratan Kadayan, maka kita akan menjadi keliru membaca teks Kadayan.

Contoh:
Ayat 1:
Aamai jamu dangan di umah Haji Jambol malihat mantuka bahaau dibalinya antaie. Mun di ani alum tabali mantuka bahaau, mahal hantap jamu haaganya kaang ani.

Ayat 2:
Aamai jamu dangan di umah Haji Jambol malihat mantuka bahaau dibalinya antaie. Mun die ani alum tabali mantuka bahaau, mahal hantap jamu haaganya kaang ani.

Ayat 2 mudah dibezakan antara perkataan `di’ dan `die’ (diri) dibandingkan dengan Ayat 1 di atas.


Contoh ejaan bunyi sebutan Kadayan:

Hari - Aie atau Haie
Kelmarin - Kalamaie
Tadi - Antaie
Biri-biri - Bie-bie
Diri - Die
Miri - Mahie
Ikan Pari - Lauk Paie

Konsonan `r’ di permulaan perkataan:
Saya setuju apa yang dijelaskan oleh saudara Abdul Samat Kasah, dan saya ingin memberi sedikit pandangan mengenai konsonan `r’ di permulaan perkataan dieja atau ditulis seperti berikut:

Ratus - Aatus
Rasa - Aasa
Raya - Aaya
Rabung - Aabung
Rabun - Aabun
Ramas - Aamas (beza dari ejaan perkataan Emas - amas).

Contoh di atas, ada konsonan `r’ tetapi tidak jelas dalam sebutan pertuturan Kadayan, konsonan `r’ menjadi bunyi `A’. Jadi `A’ di awal perkataan `Aatus’ menggantikan bunyi konsonan `r’. Jadi saya setuju bunyi dialek Kadayan ini dieja `Aatus’.

Ada beberapa perkataan yang mempunyai konsonan `r’ tetapi langsung tidak dibunyikan dalam pertuturan Kadayan, contohnya:

Rimba - Imba
Rintik-rintik - Intik-intik
Rotan - Otan, autan
Roti - Oti
Rumah - Umah
Rumpang - Umpang
Runtuh - Untuh
Rumput - Umput

Jika diperhatikan contoh di atas vowel `I’, `O’ dan `U’ selepas konsonan `r’ lebih jelas dibunyikan vowel `I’ seperti `Imba’, vowel `O’ seperti `Otan’, dan vowel `U’ seperti `Umah’ dan tiada langsung bunyi konsonan `r’ dalam sebutan perkataan-perkataan di atas. Saya fikir ejaan perkataan-perkataan di atas adalah sesuai dan tepat.

Konsonan `r’ di penghujung perkataan:
Saya setuju cara saudara Abdul Samat mengeja atau menulis perkataan seperti berikut:

Benar - Banaa
Keluar - Kaluaa
Seluar - Saluaa
Kembar - Kambaa

Vowel `a’ di penghujung perkataan Banaa, Kaluaa, Saluaa dan Kambaa adalah menggantikan konsonan `r’ kepada bunyi `a’.

Konsonan `r’ di pertengahan perkataan dan contoh ejaan:

Kerbau - Kaabau
Beruk - Baauk
Kerana - Kaana
Terbang - Taabang

Kering - Kaing
Kereta - Kaita, Kuita, Mantuka
Merah - Meah
Perahu - Pahaau
Gerak - Gaak, Gagar

Guru - Guu
Buruk - Buuk
Lurus - Luus
Kurus - Kuus

Marak - Maak
Barang - Baang, naindah
Karang - Kaang

Kapal terbang - Bilon

Biru - Biu
Tiru - tiu
Guru - Guu
Garu - Gaau
Baru - Bahaau
Perahu - Pahaau

Saya mohon maaf, saya juga tidak mempelajari sistem ejaan Kadayan. Beberapa ejaan yang saya sarankan dalam blog ini sama seperti ejaan yang digunakan oleh saudara Abdul Samat. Seperti saudara Abdul Samat, Saya juga mengeja perkataan-perkataan Kadayan ini hanyalah mengikut atau berpandu kepada fonetik (bunyi) sebutan dalam pertuturan Kadayan. Ejaan dialek Kadayan yang saya sarankan di atas bukanlah suatu ketetapan, dan perlu ada bantuan dari pakar dialek dan ejaan perkataan-perkataan Kadayan bagi menyelesaikan masalah system ejaan dialek Kadayan ini.

mdjr_alhaj@yahoo.com

Ahad, Julai 26, 2009

Anak Ku

Wahai anak-anak ku bangkitlah, berjuanglah untuk masa depan kamu. Ketahuilah oleh kamu, bahawa kamu akan menempuh ranjau dan duri jika kamu masih menjadi manusia yang leka dan lupa. Bangunlah, carilah ilmu, bacalah buku, carilah maklumat, gunakanlah IT sebaik mungkin. Jangan kamu tipu diri kamu, seolah kamu menipu `ALLAH' yang menghidupkan kamu.

Wahai anak-anak ku, aku sudah lalui ruang lingkup hidup masa-masa lalu di dunia ini. Jurang yang curam, gunung yang tinggi, laut yang dalam, langit yang luas, sudah ku rasakan betapa pahitnya berjuang untuk berjaya dan cemerlang. Hanya satu kunci hidup ku untuk cemerlang ialah memdidik anak bangsa ku dalam bidang `pendidikan' dan `keguruan' dengan ilmu ku yang ada. Alhamdulillah, mereka terbilang di sisi masyarakat, dan `ALLAH' bersama mereka jua. Kejarlah M.Ed dan PhD kamu, agar kamu dapat mengatasi kepincangan pendidikan di alam kamu.Menerima Ijazah Sarjana Pendidikan dari Universiti Malaya
yang
disampaikan oleh Kebawah Duli Yang Maha
Mulia Sultan Azlan Shah.

Bergambar ramai guru Sekolah Inggeris Sufri Bolkiah Tutong bersama Pengetua C.H.Gallop, dan Senior Master Mohider Singh.

Berisan tengah berdiri: Pensyarah TESL, UKM, Cikgu Jamaluddin Ishak (ke 5 dari kiri). Gambar ini diambil pada tahun 1970.
Bergambar ramai guru Sekolah Persediaan Inggeris Tutong (1969).

Duduk dari kiri: C.H.Gallop (4), Nazir Cigku Haji Taha (5), Mr. Adamson (6) dan Mr. George (7).


Persembahan muzik oleh murid-murid Sekolah Inggeris Sufri Bolkiah.


Galeri Bersama Murid.

Sekolah Persediaan Inggeris Tutong.Sekolah Inggeris Sufri Bolkiah Tutong.


Acara Pakaian Beragam Sempena Perayaan Kebawah DYMM Sultan Omar Ali Saifuddin lll.Cikgu Mohd Jaffar Rais, juru acara pertandingan pakaian beragam.


Dato Pengiran Haji Othman, Pegawai Daerah Tutong
menyampaikan hadiah kepada pemenang pakaian beragam.

Khamis, Jun 18, 2009

Zaman PersekolahanHaji Mohd Jaffar Haji Rais (Hj Munap)
Teacher`s Certificate (B.T.T.C), Dip. Ed (Exeter),
B.Ed (Canberra), M.Ed (Malaya).Sekolah pertama saya ialah St. Micheal`s School, Seria. Saya mula belajar di sekolah ini ialah pada tahun 1956. Pada tahun 1960, saya berpindah ke Brunei dengan kemahuan sendiri dan belajar di St. George`s School dalam Darjah 6.


Pada tahun 1961, saya pulang ke Seria dan menuntut di Sekolah St. Margaret.

Guru: Mr. Chin


Bergambar ramai bersama kawan di Sekolah St. Margaret dalam tingkatan III.
Berkelah bersama kawan-kawan di pantai Seria.


Ini gambar saya selepas menerima sijil Perguruan pada tahun 1968. Sijil telah disampaikan oleh keberkenan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Negara Brunei Darussalam. Saya mula berkursus di Maktab Perguruan Brunei (BTTC) pada tahun 1966.

College excursion di premis BSP Seria.
Berdiri dari kiri: Md Yassin Hj Wahab, Besar Tujoh, Johan Hj Salleh, Raub, Damit Ibrahim, dan Md Jaffar Hj Rais.
Duduk dari kiri: Jali, Jalis Hj Buang, dan Junid Ismail.
Damit Ibrahim dan Md Jaffar Hj Rais.


Di lokasi projek geography di Tanjung Pelumpung pantai Muara.

Berdiri dari kiri: Md Jaffar, Raub, Junid, dan Besar.
Duduk dari Kiri: Md Yassin, dan Mr. Glover (Pensyarah).Di Asrama V, Maktab Perguruan Brunei di Serusop, Berakas. Kami bersantai sebelum makan malam.

Berdiri dari kiri: Ghafar, Andy Azahar, Yussuf, dan Yahya.
Duduk dari kiri: Kassim, Md Jaffar, Bakar, dan Sungai Bungok.

Rabu, Jun 17, 2009

Kenangan lama

Haji Mohd Jaffar Haji Rais (Hj Munap)

Ayah saya Haji Munap (Rais) bin Kamis kerja di BSP sebagai Land Surveyor, dan kami tinggal di Lorong 7, Seria. Saya dan adik saya Zaini bersekolah di Sekolah St. Micheal Seria pada tahun 1956.Gambar ini diambil pada tahun 1956 di Lorong 7, Seria, Belait. Bergambar bersama adik-adik saya Dayang Aminah, dan Omar yang sedang duduk di belakang saya.

Md Jaffar (tengah), Aminah (depan) dan Omar
(belakang).

Ini adalah nostalgia semasa kami menangkap ketam suri di pantai Kuala Belait dalam tahun 1958.Md Jaffar (kiri), Narawi (Junaidi) bin Merusin (tengah)
dan dua orang kawan adik beradik yang masih kecil.


Zaini (kanan belakang) bersama rakan-rakan di kem tentera Marine Base di Muara.
Awang Ahmad bin Haji Munap (Hj Rais) dan kawan-kawan dari Kampong Ratan, Labi di Daerah Belait.Berdiri dari kiri: Awang Haji Hidup bin Abu Bakar, Haji Jaluddin,
dan Haji Hassan bin Sudin. Duduk dari kiri: Awang Ahmad Hj Rais
dan Haji Bujang bin Ahmad.